Acer pintat

La línia de mobles fabricats en acer pintat inclou 2 famílies: la família general NOV i la família econòmica PICAS.
Estan fabricats en acer certificat amb xapes laminades en fred de primera qualitat, tallades per làser de CO₂. Tots els mobles reben un tractament antioxidant de fosfatació amorfa en quatre etapes, seguit d’un recobriment de pintura epoxi per deposició electroestàtica, que assegura una llarga vida útil en ambients secs. Aquest recobriment es polimeritza en forn continu a 200 graus centígrads. 

Les dues famílies de mobles se subministren totalment electrosoldats, formant cossos monobloc que no necessiten cap muntatge, seguint el conegut principi d’ubicar i utilitzar. No obstant això, hi ha algunes versions de la família PICAS que es poden subministrar en versió desmuntable, de vegades de molta utilitat en llocs de difícil accés, o bé quan es necessita transport llunyà. 

Totes les portes estan emmarcades en tot el seu contorn i s’articulen sobre frontisses ocultes, amb un angle d’obertura de 1200. L’aspecte final és funcional i modern, oferint un frontal agradable i enrasat a la vista. També es reforcen totes les portes amb un perfil omega metàl·lic electrosoldat, a la part interior. 

Els batedors de tots els mobles de les dues famílies es mecanitzen amb doble plegat, per evitar les arestes tallants en compliment de les normes de prevenció de riscos. Braços i mans dels usuaris estan segurs amb aquests productes. 

Els mobles de les sèries 1 i 2 disposen de barra penjador soldada a tota l’amplada, i en la sèrie 1 també d’un prestatge.

La qualitat dels detalls

La seguretat i la prevenció de riscos en els vestidors són molt importants. Per això els nostres mobles no tenen arestes tallants gràcies a la utilització de tècniques de tall làser de la xapa. A les zones de major risc s’efectua a més un doble plegat, per evitar danys personals en braços i mans de l’usuari. Tots els mobles, i excepte indicació en contra, disposen de ventilació. 

Personalització del moble

Els nostres mobles compleixen amb els estàndards de mesures europees: 1800 mm d’altura i 500 mm de fons. Es fabriquen en mòduls amb amples de 250 mm, 300 mm, 400 mm i 500 mm, podent arribar el moble a una amplada màxima de 1200 mm. 
Hi ha una carta de 16 colors a escollir. Totes les sèries, i a partir de mòduls de 400 mm, admeten el pas d’un casc integral. No obstant això, sempre hi ha la possibilitat de fabricar mobles en mesures adaptades, o per a usos concrets (cossos de seguretat, bombers, equips pesants, etc.). 
La personalització del moble permet fabricar-ne fins a 10 Sèries. De la mateixa manera disposem d’una amplíssima varietat de panys possibles a triar, i d’una amplíssima gamma de variants & accessoris per completar el moble i adaptar-lo a les necessitats de l’usuari.

Games

ST

La gama ST és la que compleix amb els estàndards de mesures europees. La seva altura és de 1800 i el seu fons de 500 mm.

SM

Els mobles SM té una alçada de 1370 mm i un fons de 500 mm. Són ideals per muntar en llocs de poca alçada, en tarimes i sortints elevats.

S.NALT

Formats per mòduls d'una sola porta, amb una alçada de 505 mm i un ample que varia en funció dels mòduls desitjats. És el complement ideal per a les taquilles ST.

SF

Els mobles SF tenen una alçada de 940 mm i un fons de 500 mm. Són ideals per a muntar-los en llocs on la seva altura estigui limitada per una finestra o un altre objecte.

SI

És diferència de la gama ST per tenir un sostre inclinat a 25°. Aquest forma part de l'estructura del moble (no és sostre postís), el que permet aprofitar la totalitat del moble.