Cabina MANTUA

Les instal·lacions de cabines han revolucionat els procediments de construcció, fen així que es desplacint definitivament els processos d’enrajolat.

Les cabines fenòliques són ideals per a instal·lacions en ambients on es requereixi solidesa, resistència, seguretat i higiene, però sense renunciar al disseny, a l’estètica, a la funcionalitat i per descomptat a la qualitat. Són de fàcil instal·lació i adaptació als diferents projectes. 

Solidesa - resistència - seguretat

Les propietats de les cabines, són el resultat de sumar a les extraordinàries característiques del material fenòlic, les de l’acer inoxidable, i les de l’alumini extrusionat. En la seva construcció no intervenen materials oxidables o peribles. Resistents a un ús diari intensiu, i molt sovint en ambients humits o fins i tot corrosius, aquestes cabines també han de fer front moltes vegades, a una neteja agressiva amb lleixius i desinfectants. Les superfícies són llises, evitant relleus i sortints, i les vores accessibles són arrodonits i sense arestes tallants. Tot això per al compliment de les més exigents normatives de seguretat. 


– Alta rigidesa mecànica (no es trenca)
– Autoportant
– Resistent a flexió, a impacte i al ratllat
– Anticorrosiu i de gran durabilitat
– Resistent a la calor, humitat, aigua i vapor
– Superfície no tòxica, sense perjudici per als usuaris
– Imputrescible

Higiene ​

La seva superfície exempta de porus el converteix en un producte molt fàcil de netejar amb aigua a pressió. El seu manteniment pràcticament nul juntament amb la seva facilitat de neteja fan d’aquest material un punt de referència en centres on les condicions higièniques i antibacterianes són bàsiques i on es requereix una neteja constant. 

 

– Fàcil de netejar (grafiti)
– Fisiològicament segur i no fa malbé el medi ambient
– No conté halògens
– Fàcilment desinfectar
– Sense porus

Disseny - estètica - funcionalitat

El modern disseny i l’àmplia gamma de colors possibles, permet dotar totes les instal·lacions del millor ambient. L’absència de parets d’obra i el fet que l’altura de les cabines sigui inferior a la del sostre, aporta una gran sensació d’amplitud. 
A les cabines, disseny i funcionalitat van units. 

 

– Producte decoratiu i estètic 
– Àmplia gamma de colors 
– Potes regulables en alçada 
– Fàcil modificació de les instal·lacions 

Cada instal·lació és especial, i per això el desenvolupament de cada projecte es fa sobre plànol. No obstant això METALFEN ofereix 2 models de cabines genèricament diferents (MANTUA I ISTRIA), es diferencien en la seva solució de lliurament a terra i a l’altura total, sent el conjunt d’accessoris sensiblement igual. 

Per facilitar la feina de muntatge, tots dos models de cabines es lliuren contra parets mitjançant perfils d’alumini extrusionat, Això permet que les imperfeccions de tall en obra quedin ocultes a la vista i evita escletxes. El producte final subministrat per METALFEN consta sempre de: tots els panells fenòlics tallats, mecanitzats i numerats, les ferramentes necessaris en acer inoxidable, els perfils d’alumini extrusionat, els cargols d’acer inoxidable i la documentació tècnica necessària per al seu muntatge en obra. Opcionalment es pot contractar també el muntatge.

Les Cabines Màntua mesuren 2.200 mm d’alçada i es recolzen directament a terra mitjançant perfils «U» d’alumini extrusionat cargolats al pis. Aquest muntatge aporta la màxima privacitat a un conjunt de cabines. 

Els perfils d’unió panell-paret i panell-panell són d’alumini extrusionat, dissenyats específicament pel departament tècnic de METALFEN. L’acabat és anoditzat inox i es fixen mitjançant cargols també inoxidables. A la coronació de la cabina es fa servir un perfil romboidal d’alumini extrusionat que és reversible i permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines, si així es desitja. Aquest últim perfil aporta rigidesa al conjunt frontals-portes.

Les portes es munten al cos de la cabina mitjançant quatre frontisses, el que millora la rigidesa de la unió i principalment manté recta la porta davant de possibles moviments de torsió. Tant les portes com els frontals on encaixen estan mecanitzats en «Z» de manera que la superfície conjunta està enrasada i sense escletxes. Existeixen versions estàndard de portes de 600 mm, 700 mm i 850 mm d’ample. 

Existeixen 12 colors de sèrie per al tauler fenòlic de les cabines (vegeu Carta de colors“) però sota demanda, poden fabricar-se amb qualsevol acabat. Els gruixos oferts són 10 mm en instal·lacions econòmiques i 13 mm com a valor recomanat. A l’interior de les cabines poden muntar bancs, lleixes saboneres, mecanismes de filtre i qualsevol altre accessori que es desitgi.