Condicions

1- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

SYSTEMATIC HPL LOCKER, S.L. manifesta que no està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

– Utilitzar el lloc web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els sistemes informàtics de qualsevol tercer o, si s’escau de SYSTEMATIC HPL LOCKER, S.L..
– Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.
– Utilitzar el lloc web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris.
– Utilitzar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic.
– Registrar a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge.
– Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats al lloc web, a cap servidor de prestador, ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
– Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web.
– Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de prestador, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web.
– Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualssevol de les seves funcionalitats, sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents Condicions d’Ús.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció pel prestador de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

 

2- RESPONSABILITATS I GARANTIES


El prestador no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i / o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.

En conseqüència, el prestador no garanteix:
La continuïtat dels continguts del Lloc Web, l’absència d’errors en aquests continguts, la invulnerabilitat, des del punt de vista de la seguretat, del Lloc Web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix, la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web i els danys o perjudicis que causi, a si mateix la d’un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el prestador estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.
No obstant això, el prestador declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors de sistema i garantir el màxim nivell de seguretat dels usuaris, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats al lloc web.

El prestador no pot garantir la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web, garantint-únicament pel que fa als continguts publicats per SYSTEMATIC HPL LOCKER, S.L.

En tot cas, el prestador es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, sigui temporalment o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d’ús, sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

3-GENERALITATS

Les presents condicions han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, SYSTEMATIC HPL LOCKER, S.L. posa a la seva disposició les presents Condicions de Compra, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d’informació prèvia.

SYSTEMATIC HPL LOCKER, S.L. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de la mateixa i / o dels continguts que s’hi incorporen. L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment SYSTEMATIC HPL LOCKER, S.L. pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar l’accés i / o ús del Lloc Web, sense que SYSTEMATIC HPL LOCKER, S.L. sigui responsable per això.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes Condicions de Compra fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituïdes.