Fenòlic

El compacte fenòlic és un producte d’alta densitat (1,5 g / cm³) que té un excel·lent comportament enfront de les agressions mecàniques o químiques. A causa de la seva composició és imputresciblement i higiènicament segur davant atacs bacterians per la seva virtual manca de porus. Altament resistent a la humitat, a la calor estabilitat dimensional. Es forma a força de làmines de cel·lulosa homogeneïtzades amb resines fenòliques i compactades en autoclau a alta pressió i temperatura.
El fenòlic és un gran material altament resistent la humitat, a la calor i al vapor, té a més una gran estabilitat i dimensionalitat. Es forma a base de làmines de cel·lulosa homogeneïtzades amb resines fenòliques i compactades en autoclau a alta pressió i temperatura.

Les fulles exteriors de cada tauler van impregnades de resines de melamina, que permet dotar-lo de l’acabat decoratiu que es desitja mentre que el nucli interior és negre. 
El material junt amb les seves característiques és capaç de crear mobles molt adequats per a sales fitness, gimnasos, piscines, saunes, laboratoris, hospitals, i en general on sigui important l’aspecte estètic, la resistència a l’oxidació i la durabilitat del producte. Perfecte si busca un producte d’alta gamma.