Aquesta família de mobles, es fabrica íntegrament en tauler fenòlic de compacte gruixut, i els ferratges són d’acer inoxidable AISI-304. Aquest material és un laminatge decoratiu fabricat a base de resines fenòliques homogèniament reforçades amb fibres de cel·lulosa. Les fulles exteriors van impregnades de resines de melamina, per donar-los el color escollit. El nucli interior dels taulers és negre. És un producte d’alta densitat i amb un excel·lent comportament enfront d’agressions mecàniques o químiques.

Mobles fabricats íntegrament en tauler compacte fenòlic, ferramenta d’acer inoxidable AISI-304, i perfilaria d’alumini. En aquesta família de mobles, la distribució de gruixuts s’ha calculat, per economitzar al màxim el material fenòlic empleat, però sense que això afecti les seves propietats mecàniques. L’ús de perfils d’alumini permet enrigidir totes les arestes verticals de cada moble, ofereix un bon ancoratge a les frontisses i és una solució de gran elegància i senzillesa.