Mobiliari per a farmacèutiques

Les instal·lacions d’aquesta mena de mobiliari són ideals per a instal·lacions en ambients on es requereixi higiene, resistència, i seguretat, però sense renunciar a la qualitat, a l’estètica i sobretot a la funcionalitat. 
En aquest cas es fan tots els mobles a mida pels diferents projectes.

Solidesa - resistència - seguretat

Les propietats d’aquests mobles, són el resultat de sumar les extraordinàries característiques del material fenòlic. En la seva construcció no intervenen materials oxidables o peribles. Són resistents a un ús diari intensiu i a netejes agressives amb lleixius i desinfectants. Les superfícies són llises, evitant relleus i sortints, i les vores accessibles són arrodonits i sense arestes tallants. Tot això per al compliment de les més exigents normatives de seguretat. 


– Alta rigidesa mecànica (no es trenca)
– Autoportant
– Resistent a flexió, a impacte i al ratllat
– Anticorrosiu i de gran durabilitat
– Resistent a la calor, humitat, aigua i vapor
– Superfície no tòxica, sense perjudici per als usuaris
– Imputrescible

Higiene ​

La seva superfície exempta de porus el converteix en un producte molt fàcil de netejar amb aigua a pressió. El seu manteniment pràcticament nul juntament amb la seva facilitat de neteja fan d’aquest material un punt de referència en centres on les condicions higièniques i antibacterianes són bàsiques i on es requereix una neteja constant. 

 

– Fàcil de netejar (grafiti)
– Fisiològicament segur i no fa malbé el medi ambient
– No conté halògens
– Fàcilment desinfectar
– Sense porus

Disseny - estètica - funcionalitat

El modern disseny i l’àmplia gamma de colors possibles, permet dotar totes les instal·lacions del millor ambient. L’absència de parets d’obra i el fet que l’altura de les cabines sigui inferior a la del sostre, aporta una gran sensació d’amplitud. 
A les cabines, disseny i funcionalitat van units. 

 

– Producte decoratiu i estètic 
– Àmplia gamma de colors 
– Potes regulables en alçada 
– Fàcil modificació de les instal·lacions