Serie 1

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 

– Prestatge superior (Fig. 1)

 

– Barra porta-perxes (Fig. 2)

 

– Ventilació posterior (Fig. 3)

 

– Pany lliscant

 

– Ferratges en acer AISI-304 (Fig. 4)

 

– Cantells arrodonits (Fig. 5)

 

– Limitador d’obertura de porta 90º (opcional)

 

– Frontisses de llibret

 

– Potes de niló regulables en alçada

 

– Possibilitat de sòcol a fenòlic, fixat a les potes

 

*No necessita muntatge