Serie 1

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 


– Prestatge superior soldat (Fig. 1)
– Barra porta-penjadors (Fig. 2)
– Bastidors de porta amb doble plegat (Fig. 3)
– Portes totalment emmarcades (Fig. 4)
– Portes reforçades amb omega (Fig. 5)
– Frontisses ocultes (Fig. 6)
– Ventilació davantera i posterior (Fig. 7 i 8)
– Porta-etiquetes (Fig. 7)
– Pany Click amb 2 claus (Fig. 9)
– Suport universal per a potes (Fig. 10)
– Anivelladors (Fig. 10)
– Sòcol integrat (Fig. 11)
– Preparat per a muntar altells NALT (Fig. 12) 
– Preparat per unir a altres mòduls.(Fig. 13)

*No necessita muntatge