Serie 4 ST

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 

– Barra porta-perxes (Fig. 2)

– Ventilació posterior (Fig. 3)

– Pany lliscant

– Ferratges en acer AISI-304 (Fig. 4)

– Cantells arrodonits (Fig. 5)

– Limitador d’obertura de porta 90º (opcional)

– Frontisses de llibret

– Potes de niló regulables en alçada

– Possibilitat de sòcol a fenòlic, fixat a les potes

*No necessita muntatge